október 1, 2020

Vodné vojny Šaľa-Veča

Posielame pár záberov z vodných vojen z mestskej časti Šaľa-Veča