december 22, 2019

Veselé Vianoce a šťastný nový rok


Všetkým prajeme kľudné a požehnané Vianočné sviatky v kruhu najbližších a rodiny. Nech sa Vám splnia všetky Vaše vianočné priania a nech do Nového roka vykročíte tou správnou nohou!

Váš Tím MP